PRO PILOTY

V této sekci najdete informace pro stávající i budoucí členy LKKV, kteří létají nebo se chystají létat akrobacii na letišti Karlovy Vary a v jeho okolí.

Papíry a zase papíry

Tak ty u nás nevedeme :-). Pro evidenci letů a evidenci Vaší finanční aktivity používáme v LKKV sytém FligtOffice. Pokud ještě nemáte přihlašovací jméno a heslo, požádejte o něj Jiřího Durase.

Systém řízení bezpečnosti

Jedním z nástrojů řízení bezpečnosti v našem klubu je Hlášení, které přispívá k monitorování rizik, čímž předchází nebezpečí.
Prostřednictvím Hlášení můžete upozornit na nedostatky, obavy, popsat své vlastní chyby či opomenutí. Můžete jej podat i anonymně, ale politika bezpečnosti klubu vám zaručuje, že nebudete perzekuováni, pokud tímto způsobem přispějete k procesu, který podobným chybám v budoucnu zabrání.
Hlášení odchází automaticky Odpovědnímu vedoucímu a Vedoucímu bezpečnosti.
Jste-li tedy připraveni podělit se v rámci zvýšení bezpečnosti o své zkušenosti s ostatními, neváhejte tak učinit prostřednictvím tohoto formuláře!
Děkujeme!

Létání

Je to, co nás v LKKV zajímá nejvíce. Informace pro standartní přílety a odlety snadno nalezne každý z letců na stránkách ŘLP, v sekci AIP, AD/AD2.
Zde zejména upozorňujeme na sekci 2.21.2 v AD-2-LKKV-11, která se zabývá omezením akrobatických letů nad letištěm.

Díky pochopení a vstřícnému přístupu řízení letového provozu, nejsme v CTR Karlovy Vary omezeni jen na létání akrobacie nad letištěm, ale můžeme používat několik nám přidělených prostorů.

Každý z těchto prostorů je definován kružnicí o poloměru 2,5 km tak, jak je vyznačeno na mapě a popsáno v přehledné tabulce. Vertikální ohraničení všech těchto prostorů je od 4000ft AMSL do FL 085, pokud není vydáno jiné povolení.

Tyto prostory musí znát každý, kdo chce v CTR akrobacii létat:

Doupov 1 Doupov 2 Sever Severozapad Jihozapad Jih Jihovychod
Letištní box

Akrobatická školka

Navštívili jste nás poprvé a jste zvědaví, co by vás ve výcviku čekalo? Projděte si naši tématicky zaměřenou galerii a seznamte se teoreticky se základními akrobatickými prvky! Své vědomosti si zde mohou samozřejmě oprášit i zkušení akrobaté, protože galerie popisuje provedení prvků tak, jak je létáme na soutěžích. Pokud zaletíte prvky v pořadí, v jakém jsou uvedeny v galerii, vznikne vám jednoduchá a bezpečná sestava!